LAPSIPERHEET

Lapsiperheiden tuet
puh. 020-692206
Lapsiperheen pikaopas.


Raskaus- ja vauva-aika

Äitiysavustus

Voit valita äitiyspakkauksen tai 140 euron rahasumman.


Äitiysraha

Äitiysvapaan ajalta maksetaan äitiysrahaa noin 4 kuukautta.


Isyysraha

Isyysvapaan ajalta maksetaan isyysrahaa noin 9 viikkoa.


Vanhempainraha

Vanhempainvapaalle voi jäädä äiti tai isä.


Lapsilisä

Lapsilisää maksetaan alle 17-vuotiaasta lapsesta. 


Lastenhoidon tuet

Kotihoidon tuki

Äiti tai isä hoitaa alle 3-vuotiasta lasta kotona.


Yksityisen hoidon tuki

Alle kouluikäistä lasta hoitaa palkattu hoitaja tai yksityinen päivähoitopaikka.


Joustava hoitoraha

Vanhempi töissä enintään 30 tuntia viikossa ja hoitaa lopun aikaa alle 3-vuotiasta lasta.


Osittainen hoitoraha

Vanhempi töissä enintään 30 tuntia viikossa ja hoitaa lopun aikaa 1. tai 2. luokalla olevaa lasta. 


Muut tilanteet

Lapsen sairastaessa

Kela tukee tilanteissa, jos lapsi sairastuu tai lapsella on vamma.


Elatustuki

Lapsen elatuksen turvaksi, jos lapsi ei saa elatusapua elatusvelvolliselta vanhemmalta.


Elatusapuvelan maksuvapautus

Tilapäinen maksukyvyttömyys estää Kelan perinnässä olevan elatusapuvelan maksamisen.


Monimuotoiset perheet

Eri perhetyypit saattavat vaikuttaa joidenkin perhe-etuuksien myöntöperusteisiin ja maksuaikaan.


Adoptiotuki

Adoptiotuki ulkomailta adoptoiville.