TE-Palvelut

Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi tästä.

TYÖMARKKINATUKI

Työmarkkinatuki on taloudellinen tuki, jolla tuetaan työttömän työnhakijan sijoittumista työmarkkinoille.

Lue lisää: Työmarkkinatuki.

Jos olet työttömäksi jäädessäsi jo ollut työelämässä ja täytät palkansaajan tai yrittäjän työssäoloehdon, voit saada Kelalta peruspäivärahaa.


NUORTEN TYÖPAJA

Työpajatoiminta Kokemäellä on tarkoitettu työttömille nuorille.
Työpaja tarjoaa työkokeilujakson,  palkkatuetun työn tai kuntouttavaa työtoimintaa.
Työpajalle hakeudutaan pääsääntöisesti työvoimatoimiston kautta. Voit myös ottaa yhteyttä suoraan työpajaan ja sopia haastattelu- ja tutustumisajan.
Työpajalaiset tekevät kaupungin eri toimialojen ja yksityisten asiakkaiden (vanhus- ja vammaispalvelut) tilaamia työtehtäviä.

Esimerkkejä työpajalla tehtävistä työtehtävistä:
– apua pihatöihin, kuten haravointi, nurmikon leikkaus ja lumityöt
– pienehköt korjaustyöt
– muuttoapua ja tavarankuljetusta (Kokemäellä tai lähialueella)
– kaikenlaiset aputyöt

Yhteystiedot:

Osoite: Kilkunkatu 11, 32800 Kokemäki

Essi Piiroinen – Pajan esimies puh. 040 488 6101
Kirsi Kujansuu – Työllisyyskoordinaattori puh. 040 488 6102
Kari Ylinen – Työvalmentaja puh. 040 488 3965
Hannu Pruuki – Kuntoutuksen ohjaaja puh. 040 488 6222
Jorma Paavisto – Työpajaohjaaja puh. 040 488 6222
Riina Rauta – Työpajaohjaaja puh. 040 488 3963
Karoliine Tuomola-Heino – Työpajaohjaaja puh. 040 488 3964

Facebook:

@Nuorten työpaja Kokemäki


Työkokeilu

Työkokeilu voidaan järjestää esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

  • Henkilöltä puuttuu ammatillinen koulutus tai hän suunnittelee alan tai ammatin vaihtoa.
  • Tavoitteena on silloin selvittää, kiinnostaako ala tai ammatti tai onko jokin tietty ala tai ammatti mahdollinen.
  • Henkilö pohtii, olisiko yrittäjyys sopiva uravaihtoehto
  • Henkilö on ollut poissa työmarkkinoilta esimerkiksi työttömyyden tai lastenhoidon takia, ja työkokeilulla selvitetään, onko hänen osaamisensa ajan tasalla ja minkälaista tukea hän tarvitsee päästäkseen takaisin työhön.
  • Henkilö on ollut aiemmin toisen maan työmarkkinoilla, ja työkokeilulla selvitetään hänen edellytyksiään työllistyä Suomessa ja millaisia palveluja hän siihen tarvitsee.