TUKEA ASUMISKUSTANNUKSIIN

Kela tukee asumista eri tavoin. Yleensä voit saada kerralla vain yhtä asumisen tukea. Kun haet Kelasta tukea asumiseen, tarkista ensin, mikä on oikea tuki sinulle ja perheellesi.

Yleinen asumistuki on tarkoitettu helpottamaan pienituloisten ruokakuntien asumismenoissa. Voit saada yleistä asumistukea vuokra- tai omistusasuntoon.

Eläkkeensaajan asumistukea maksetaan eläkkeensaajalle, joka asuu yksin tai puolison kanssa. Jos saat leskeneläkettä ja opiskelet, voit valita, haetko eläkkeensaajan asumistukea vai opintotuen asumislisää.

Sotilasavustuksen asumisavustus on tarkoitettu asevelvolliselle. Asumisavusta voidaan maksaa myös omaisellesi.

Asumistuen ja työttömyysturvan vaikutus perustoimeentulotukeen. Ennen kuin haet perustoimeentulotukea, selvitä ensin mahdollisuutesi saada asumistukea ja työttömyysturvaa, jotka ovat ensisijaisia etuuksia perustoimeentulotukeen nähden.

Toimeentulotuki on henkilön tai perheen viimesijainen taloudellinen tuki, joka kattaa elämän perusmenoja.


TUKEA OPISKELUUN

Kuka voi saada opintotukea?

Opintotuen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat

Opintojen aikana opiskelijalla on oikeus erilaisiin Kelan maksamiin etuuksiin. Opintotuen tarkoitus on turvata toimeentulosi opiskelun aikana. Opintotukeen kuuluvat

Perustoimeentulotuki opiskelijalle. Käy tutustumassa, milloin on mahdollisuus toimeentulotukeen.


Opintotuki ja tulot

Omat tulosi vaikuttavat aina siihen, kuinka monelta kuukaudelta vuodessa voit nostaa opintotukea. Sinun pitää itse huolehtia siitä, etteivät vuositulosi ylitä vuositulorajaa. Vanhempiesi tulot saattavat vaikuttaa opintotukesi määrään.

Oheiseen muistilistaan on koottu opiskelijan tärkeimmät Kela-asiat aikajärjestyksessä.

Kelan pikaopas opiskelijalle