Kokemäen sosiaalitoimisto
Postiosoite: PL 27, 32800 Kokemäki
Käyntiosoite: Tulkkilantie 2, 32800 Kokemäki
sähköposti: sosiaalitoimisto.kokemaki@kessote.fi

Eeva Kuusisto, sosiaalityöntekijä p. 040 488 6225
Jussi Suominen, sosiaaliohjaaja p. 040 488 6285

puhelinaika arkisin klo 9-10


Toimeentulotuki

Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jolla turvataan henkilön ja perheen toimeentulo ja edistetään itsenäistä selviytymistä. Toimeentulotuella turvataan vähintään välttämätön toimeentulo.

Toimeentulotuessa on kolme osaa

  • perustoimeentulotukea haetaan Kelasta
  • täydentävä toimeentulotuki ja
  • ehkäisevä toimeentulotuki

Ensin haetaan Kelasta perustoimeentulotukea. Tarvittaessa voi hakea samassa hakemuksessa myös täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea. Kela voi pyynnöstä siirtää täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea koskevan hakemuksen kunnan käsiteltäväksi.

Lomakkeet

Ehkäisevän / täydentävän toimeentulotuen hakemus

Toimita hakemus liitteineen paikkakuntasi sosiaalitoimistoon (hakemukseen liittyvät laskut, tiliotteet ja kuitit).

Katso myös Toimeentulotuen soveltamisohjeet

Aikuisten psykososiaalisista palveluista vastaa Kirsi Forsman, johtava sosiaalityöntekijä p. 044 432 5248

Aikuisten psykosiaalisista palveluista löydät lisätietoa täältä