Jokaisella lapsella on oikeus erityiseen suojeluun. Lapselle kuuluu turvallinen ja virikkeellinen kasvuympäristö niin, että hän voi kehittyä tasapainoisesti ja monipuolisesti.

Lapsilla, nuorilla ja heidän perheillään on mahdollisuus saada tukea silloin, kun omat voimavarat eivät riitä erilaisista elämäntilanteista selviytymiseen. Lastensuojelussa tehdään yhteistyötä lasten vanhempien, päivähoidon, kotipalvelun ja koulun kanssa. Lastensuojelun avohuollon tukitoimia on esimerkiksi lastensuojelun perhetyö. Lisäksi Kokemäen yhteiskoululla toimii lasten ja nuorten työntekijä, joka on osa lastensuojelun tiimiä.


YHTEYSTIEDOT

Osoite:
Sosiaalitoimisto, Tulkkilantie 2, 32800 Kokemäki
Sosiaalityöntekijöillä on  puhelinaika
maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 9.45,
puh. 040 488 6232.


LASTENSUOJELUN PERHETYÖ

Perhetyössä tuetaan vanhemmuutta ja vanhempana jaksamista. Perhetyössä toimitaan koko perheen kanssa, mutta se voi myös kohdistua lapseen tai nuoreen. Perhetyö on tavoitteellista, suunnitelmallista ja ohjattua työskentelyä lapsiperheessä.  Palvelujen kokonaisuus on perheen kanssa yhdessä laaditun asiakassuunnitelman mukaista.Perhetyö voi olla lyhytaikaista tai tarvittaessa pidempiaikaista, kunnes perheen omat voimavarat ovat käytössä. Perhetyön tavoitteiden toteutumista ja palvelun tarkoituksenmukaisuutta tarkistetaan prosessin edetessä ja muutetaan tarvittaessa.


KOULUKURAATTORI

Lapsen ja nuoren koulunkäyntiin ja kasvamiseen liittyvät asiat.

Kokemäen yhteiskoulu ja lukio
Kokemäen yhteiskoulu
Haapionkatu 13 
Puh. 040 488 6142  


LASTENSUOJELUILMOITUS

Kuka voi ilmoittaa?

  • Mm. vanhemmat, sukulaiset, naapurit ja ystävät voivat ottaa yhteyttä lapsen asuinkunnan sosiaalivirastoon, jos huomaavat lapsen olevan avun tarpeessa.
  • Lapsi tai nuori voi myös itse ottaa yhteyttä.
  • Lisäksi laissa (lastensuojelulaki 25 § 1 mom) määrätyillä viranomaisilla on ilmoitusvelvollisuus.

Kirjallisen lastensuojeluilmoituksen voit tuoda tai lähettää sosiaalitoimistoon tai faxata sen sosiaalitoimistoon,
fax  02 5464 886.

Ilmoituslomakkeen voi tulostaa Kessoten sivuilta. Sivuilta löytyy myös muuta lisätietoa. https://kessote.fi/palvelut/lastensuojelu/