Työntekijöihin voi ottaa yhteyttä kaikissa päihdeongelmiin liittyvissä asioissa.

Jussi Suominen, sosiaaliohjaaja p. 040 488 6285

Liisa Manninen, vs. sosiaaliohjaaja p. 040 488 3968

puhelinaika arkisin klo 9-10

Päihdehuollon palveluja ovat avohoito, katkaisuhoito ja kuntouttava hoito.

Päihdehuollon tavoitteena on yleisesti ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä sekä siihen liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja sekä edistää päihteiden ongelmakäyttäjän ja hänen perheensä toimintakykyä ja turvallisuutta.


Päihdehuollon palvelupisteitä:

Kokemäen perhe- ja päihdeklinikka
A-klinikka

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä
Ksthky